Kredyty na cele budowlane i mieszkaniowe

Kredyty na cele budowlane i mieszkaniowe -

Przeznaczone na zakup, wykup, zamianę domu/mieszkania, działki budowlanej, budowę, remont, rozbudowę, modernizację domu/mieszkania

 • dogodny termin spłaty kredytu - do 30 lat,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 36 miesięcy,
 • udzielany w PLN,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • jednorazowa prowizja,
 • promocyjne warunki udzielenia kredytu,
 • dogodne formy zabezpieczenia kredytu,
 • kredyt spłacany w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w ratach annuitetowych,
 • kredyt uruchamiany jednorazowo bądź w transzach.

Kredytobiorcą może być, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, osoba fizyczna posiadająca:

 1. pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. obywatelstwo polskie i kartę stałego pobytu,
 3. stałe źródło dochodów,
 4. wiarygodność kredytową,
 5. zdolność kredytową.

Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy  20 %.

Biorąc kredyt w naszym Banku:

 1. nie płacisz prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
 2. nie ponosisz ryzyka różnic kursów walut,
 3. kredyt w PLN,
 4. nie płacisz za wizyty kontrolne na budowanej/remontowanej nieruchomości.

 

Regulamin Promocji kredytu 2019

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego hipotecznego:

 • Kwota kredytu 200.000,00 zł,
 • Okres kredytowania 240 miesięcy (20 lat),
 • Brak karencji w spłacie kredytu
 • Oprocentowanie kredytu zmienne – WIBOR 3M + marża Banku*
 • Prowizja 2%, tj. 4.000,00 zł,
 • RRSO 4,10%
 • Raty malejące, najwyższa rata ok. 1.500,00 zł miesięcznie,
 • Wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, prowizja,
  koszty ustanowienia i wygaśnięcia zabezpieczeń) 79.377,84 zł,
 • Całkowita kwota do zapłaty, tj. suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu 279.377,84 zł.

* marża 2 p.p. w przypadku posiadania bądź założenia rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego z systematycznymi wpływami min. 2.000,00 zł miesięcznie. Oprocentowanie kredytu 3,72% w stosunku rocznym (dane na dzień 18.01.2019 r.)

 Ostateczne warunki kredytowania oraz wymagane zabezpieczenia zależą od oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.