Kredyt na sfinansowanie OZE dla osób fizycznych

Kredyt na sfinansowanie OZE -

Bank Spółdzielczy w Legnicy  oferuje  promocyjne  warunki  udzielania   kredytów konsumpcyjnych, na sfinansowane "Odnawialnych Źródeł Energii", tzw. OZE według niżej wymienionych  zasad.

 Przeznaczenie kredytu:

 • Źródła ciepła opalane biomasą.
 •  Pompy ciepła.
 •  Kolektory słoneczne.
 •  Systemy fotowoltaiczne.
 •  Małe elektrownie wiatrowe.
 •  Mikrogeneracje.
 1. Okres spłaty kredytu:
 • do 10 lat.
 • możliwość karencji w spłacie kapitału  do 12 miesięcy.
 • Oprocentowanie zmienne, 6,0% w stosunku rocznym,
 • Opłata przygotowawcza - brak,
 • Prowizja od udzielonej kwoty kredytu – brak.
 1. Warunki cenowe:
 1. Zabezpieczenie kredytu obligatoryjne:
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia na Życie Kredytobiorcy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, w dowolnej instytucji ubezpieczeniowej.
 • Weksel wraz z deklaracją wekslową.
 • Oświadczenie Dłużnika Banku.
 • Jeżeli Kredytobiorca posiada w Banku rachunek- zabezpieczeniem kredytu  winno być Pełnomocnictwo do  tego rachunku.
 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku -kredytowanych urządzeń OZE. Kredytowane instalacje OZE mogą być  ubezpieczone samodzielnie, w dowolnej instytucji ubezpieczeniowej.
 1. Inne korzyści:
 • możliwość wcześniejszej spłaty kapitału bez prowizji,
 • możliwość  sfinansowania  100% kosztów realizacji przedsięwzięcia.

 

Przykład reprezentatywny

 • Kwota kredytu 25.000,00 zł,
 • Okres kredytowania 120 miesięcy (10 lat), brak karencjiw spłacie kapitału
 • Oprocentowanie kredytu zmienne– 6,00% w stosunku rocznym,
  - Prowizja 0%, tj. 0,00 zł,
  - RRSO 6,17%
  - Raty malejące, najwyższa rata ok. 336,00 zł miesięcznie,
  - Wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki) 7.559,97zł,
 • Całkowita kwota do zapłaty, tj. suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu 7.559,97 zł.

Całkowity koszt kredytu nie uwzględnia kosztów umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy oraz umowy ubezpieczenia kredytowanych urządzeń OZE (zawarcie umowy ubezpieczenia w dowolnej instytucji ubezpieczeniowej)