Rachunki

Promocyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE

Rachunki - Promocyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE

PROMOCYJNY RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY "Konto osobiste" to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych.

Jeżeli otrzymujesz zasiłki, świadczenia okresowe, świadczenia z tytułu RODZINA 500+, wynagrodzenie bądź z innych tytułów, zapraszamy do otwarcia konta osobistego w naszym Banku.


Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (A'VISTA) w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Rachunki - Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (A'VISTA) w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna będąca członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej, która zawarła z Bankiem umowę rachunku a'vista.


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO SENIOR

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO SENIOR

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla seniorów,


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO STUDENT

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO STUDENT

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla uczniów i studentów,

Konto STUDENT służy ich posiadaczom do:

  1. przechowywania środków pieniężnych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń ztytułu działalności gospodarczej,
  3. korzystania z kart bankowych,
  4. ....

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO JUNIOR

to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych. Konto Junior przeznaczone jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO OSOBISTE

Rachunki - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  KONTO OSOBISTE

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY "Konto osobiste" to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych służący do:

  1. gromadzenia wkładów oszczędnościowych i terminowych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,...