Polityka bezpieczeństwa

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Legnicy (strony internetowe: www.bslegnica.pl lub www.bslegnica.eu) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu.

Bank Spółdzielczy w Legnicy informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Bank Spółdzielczy w Legnicy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych przedstawionych w tym serwisie internetowym, a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy użytkowania Systemu Bankowości Internetowej.