Kredyt gotówkowy JAK MARZENIE

Kredyt gotówkowy JAK MARZENIE -

Bank Spółdzielczy w Legnicy oferuje  promocyjne warunki udzielania kredytu gotówkowego, tzw.  KREDYT  JAK MARZENIE.

  • Okres  spłaty  kredytu nawet  do 120 miesięcy,
  • Niskie oprocentowanie 7% w stosunku rocznym,
  • Prowizja 3%  od przyznanej kwoty. 

 Założenia przy  spłacie kredytu  do 120 miesięcy 

 Kwota kredytu

 

Maksymalna spłata miesięcznie (raty i odsetki)

Suma zapłaconych odsetek za cały okres kredytowania

 15.000, 00 zł

 214,75 zł

5.297,02 zł

                                                                      

 (RRSO wynosi 10,31%)1

 Przykład reprezentatywny „KREDYT JAK MARZENIE” .

1 RRSO na dzień 18.01.2019r. dla reprezentowanego przykładu kredytu „KREDYT JAK MARZENIE” wynosi 10,31% i zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 15.000,00 zł, umowa zawarta w dniu 18.01.2019r. na okres 120 miesięcy, oprocentowanie nominalne w wysokości 7,00%  i  zmiennej stopie, raty malejące płatne do 18 dnia miesiąca, wysokość raty maksymalna 214,75 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 6.881,02 zł, na który składają się:

- odsetki w wysokości 5.297,02 zł

- prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 450,00 zł (3,00% kwoty kredytu)

- ubezpieczenie kredytobiorcy w całym okresie kredytowania opcja i zakres: śmierć ubezpieczonego  w wysokości 1.134,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 21.881,02 zł

 Ostateczne warunki kredytowania oraz wymagane zabezpieczenia zależą od oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.