Komunikaty Banku

Komunikaty Banku -

Komunikaty Banku

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, umożliwiamy rozwiązania pozwalające  odroczyć ratę kredytu lub odsetek.

Proponujemy zawieszenie:

  • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
  • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
  • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

  • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
  • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
  • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

 
Wniosek_Zawieszenie_Kredyt_Konsumencki.pdf

Wniosek_Zawieszenie_Kredyt_DzGosp.pdf

Więcej informacji ... na stronie KOMUNIKATY