Kredyty na cele budowlane i mieszkaniowe

Kredyty na cele budowlane i mieszkaniowe -

Przeznaczone na zakup, wykup, zamianę domu/mieszkania, działki budowlanej, budowę, remont, rozbudowę, modernizację domu/mieszkania

 • dogodny termin spłaty kredytu - do 30 lat,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 36 miesięcy,
 • udzielany w PLN,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • jednorazowa prowizja,
 • dogodne formy zabezpieczenia kredytu, np.
  • poręczenie cywilne,
  • blokada środków na rachunkach bankowych,
  • zastaw na samochodzie,
  • hipoteka na nieruchomości,
 • kredyt spłacany w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych,
 • kredyt uruchamiany jednorazowo bądź w transzach.

Kredytobiorcą może być, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, osoba fizyczna posiadająca:

 1. pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. obywatelstwo polskie i kartę stałego pobytu,
 3. stałe źródło dochodów,
 4. wiarygodność kredytową,
 5. zdolność kredytową.

Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi:

 1. 20 % w przypadku kredytów na budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
 2. 10 % w przypadku remontu, modernizacji, rozbudowy domu/mieszkania,
 3. 0 % w przypadku kredytów, których kwota nie przekracza 60 % wartości nieruchomości zabezpieczającej spłatę kredytu,  także w przypadku kredytu na nabycie lokalu mieszkalnego od Skarbu Państwa, jeśli kredytobiorcy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tego lokalu,
 4. 20 % w pozostałych przypadkach.

Biorąc kredyt w naszym Banku:

 1. nie płacisz prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
 2. nie ponosisz ryzyka różnic kursów walut,
 3. kredyt w PLN,
 4. nie płacisz za wizyty kontrolne na budowanej/remontowanej nieruchomości