Kredyt strukturalny

Kredyt strukturalny -

Kredyt strukturalny przeznaczony jest na poprawę struktury bilansowej i poprawę bieżącej płynności podmiotu gospodarczego, a w szczególności na spłatę zobowiązań, spłatę kredytów w innych bankach, zwiększenie kapitałów własnych, itp.

Najważniejsze korzyści:

  • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
  • długi okres kredytowania - do 15 lat,
  • jednorazowa prowizja,
  • dogodne formy zabezpieczenia kredytu

Oprocentowanie:

  • Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy lub w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża Banku.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Opłaty i prowizje:

Z tytułu udzielenia kredytu Bank pobiera prowizję od przyznanego limitu oraz opłatę przygotowawczą zgodną z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy:

  • opłata przygotowawcza - 1,00 % od kwoty kredytu, maksymalnie 300,00 zł.
  • prowizja - 2,00- 3,00 %, minimum 300,00 zł

Istnieje możliwość negocjacji warunków cenowych kredytu.