Kredyt rozwojowy

Kredyt rozwojowy -

Kredyt rozwojowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy będącego podmiotem gospodarczym (rozwój Firmy, realizację zawartych umów i kontraktów, wzrost zatrudnienia itp.).

Najważniejsze korzyści:

  • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
  • długi okres kredytowania - do 5 lat,
  • jednorazowa prowizja,
  • dogodne formy zabezpieczenia kredytu.

Oprocentowanie:

Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy lub oparte o stawkę WIBOR 3M + marża Banku.

Opłaty i prowizje.

Z tytułu udzielenia kredytu Bank pobiera prowizję od przyznanego limitu oraz opłatę przygotowawczą zgodną z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy:

  • opłata przygotowawcza - 1,00 % od kwoty kredytu, maksymalnie 300,00 zł.
  • prowizja - 1,00- 3,00 %, mimum 300,00 zł.

Istnieje możliwość negocjacji warunków cenowych kredytu.